Kredyty "Czyste powietrze"

Kredyt CZYSTE POWIETRZE   

 

Wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym – wszyscy możemy zaobserwować te niekorzystne zjawiska. Na szczęście każdy z nas – bez znaczenia czy jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą czy gospodarzem – może mieć swój wkład w poprawienie sytuacji najbliższego otoczenia. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z nas może zainwestować w ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie zadbać o tworzenie dobrej, ekologicznej społeczności lokalnej. 

                                                         

W ramach finansowania działań proekologicznych w Banku Spółdzielczym oferujemy kredyt „Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze” to kredyt, dzięki któremu nasi klienci będą mogli sfinansować wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Możliwe będzie również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. Szczegóły określone są w Programie Priorytetowy NFOŚiGW „Czyste Powietrze".

Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrzehttps://czystepowietrze.gov.pl/

Dla kogo?

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Cel:

Kredyt z dofinansowaniem na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

  • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną (wyłącznie w przypadku wymiany, zakupu i montażu źródła ciepła),
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ile?

Maksymalna kwota kredytu – 100.000 zł

Dotacja na spłatę części kredytu może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Okres kredytowania – do 7 lat

Oprocentowanie - 5,60% (WIBOR 12M + 1,95% marża Banku)

Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kalkulator dotacji

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w placówkach Banku!