Kredyty

  • Kredyty udzielone w latach 1994-2002
  • Kredyty udzielone od 01.012003 i w 2005 roku
  • Kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
  • Kredyty dla rolników na dostosowanie gospodartsw rolnych do standardów Unii Europejskiej
  • Kredyty z pomocą ARiMR