Reklamacje

Bank Spółdzielczy w Radziejowie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy. ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, https://rf.gov.pl

Bank Spółdzielczy w Radziejowie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem, a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad Polubowny/

Bank Spółdzielczy w Radziejowie ul. Kościuszki 26, 88-200 Radziejów wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Panią/Panem a Bankiem Spółdzielczym w Radziejowie ul. Kościuszki 26, 88-200 Radziejów przed:

  1. Rzecznikiem Finansowy ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, https://rf.gov.pl
  2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad Polubowny/
  3. Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, http://www.cpb.pl

Pliki do pobrania