Historia

Początki działalności BS w Radziejowie datują się od roku 1926 (powiat nieszawski, woj. warszawskie). W dniu 05.02.1926 roku została założona „Kasa Stefczyka” przez trzech mieszkańców Radziejowa, którzy stanowili pierwszy skład Zarządu powstałej Kasy, Rejestracji Spółdzielni dokonano 27.03.1926 roku. Zrzeszała ona wówczas 83 członków.

Historia Banku sięga jeszcze głębiej, to jest do roku 1922, w którym powstało Spółdzielcze Stowarzyszenie „Przyszłość” z Kasą Oszczędnościowo-Pożyczkową w Dobrem. Kasa wspierała najbiedniejszych - zwłaszcza rolników.

W czasie swego istnienia Spółdzielnia przyjmowała różne nazwy. Po wojnie, od 15.08.1947 roku prowadziła działalność pod nazwą „Bank Ludowy w Radziejowie”. Walne Zgromadzenie Organizacyjne powołało pierwszy Zarząd w składzie: Tadeusz Brudzicz, Zdzisław Radzimirski, Piotr Strzelecki. Na tymczasowy lokal banku jeden z członków Zarządu - Pan Tadeusz Brudzicz odstąpił jeden pokój w swoim mieszkaniu o pow. 16 m2. W dniu 01.12.1948 roku na pierwszego kierownika i księgowego w jednej osobie powołano Pana Bronisława Szynkowskiego, który pełnił tę funkcję do dnia 01.01.1975 roku (tj. do dnia śmierci). Dwuosobowy zespół pracowników obsługiwał klientów – rolników do 1950 r. Wzrost obrotów i czynności bankowych zmusił Zarząd do powiększenia zespołu pracowniczego i konieczności powiększenia lokalu.

W dniu 21.07.1964 roku przekazano do użytku nowy budynek banku przy ul. Kościuszki 26, który jest siedzibą Banku do chwili obecnej. Dla Oddziału w Dobrem oddano nowy budynek 14 grudnia 1994 roku.

Na terenie działania Banku i Oddziału w Dobrem znajduje się 1569 indywidualnych gospodarstw rolnych obejmujących obszar obszar 15283 ha użytków rolnych.

Dziś Bank Spółdzielczy w Radziejowie działa na obszarze gmin: Radziejów i Dobre. Obsługuje rolnictwo, rzemiosło, handel, budżet terenowy oraz prowadzi rachunki oszczędnościowe dla mieszkańców tego terenu. Mimo prężnej konkurencji, Bankowi klientów nie ubywa. Z każdym dniem rosną obroty Banku, liczba rachunków itp., co sprawia, że cieszy się on zaufaniem u klientów.