Kredyt płynnościowy – 2% z dopłatami ARiMR

  Bank Spółdzielczy w Radziejowie
 

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

 1. oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR,
 2. maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:
  • 100.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400.000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
 3. wysokość prowizji 0,5% kwoty udzielonego kredytu,
 4. Bank nie wymaga udokumentowania wykorzystania kredytu
 5. kredyt udzielany do 31 grudnia 2023 r.
   

Już dziś możesz złożyć wniosek o kredyt. 
Zapraszamy do Oddziałów Banku!